Follow

De marketing van de UT is nog niet altijd effectief. Waarom staat hier niemand bij? Zonde! Ook een student zou al het verschil maken! Bij Stork! in Hengelo :)

@utwente , @Atilla_Kerpisci , waren er geen studenten nanotechnologie te vinden? ;) Nu moest ik net een verhaaltje improviseren bij bezoekers die meer wilden weten!

En @designlab zou hier misschien ook niet misstaan, als moderne versie van de Twentse maakindustrie?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.