Follow

Dit voorjaar werd gezocht naar jonge mensen die zich in hun vrije tijd willen inspannen om de regio Twente sociaal en economisch te versterken. Lang verhaal kort: Vanochtend is op de TwenteTop in Rijssen het Young Twente Board gepresenteerd! Samen met Jan, Aniek, Daan, Vera, Carlien, Rense, Bente, Jelle en Gyula hoop ik dat we wat nuttigs kunnen betekenen voor de huidige en toekomstige inwoners van deze mooie regio!

We zijn te vinden op verschillende social media, waaronder Mastodon: @ytb

· Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.