Follow

En één dag eerder, 3 november 1933, werd de ingenieur Hanso Idzerda gefusilleerd, omdat hij nieuwsgierig was naar de technologie van raketten die vlak bij zijn huis waren ingeslagen. Hanso verzorgde in 1919 de eerste publieke radio-uitzending van Nederland.

nos.nl/75jaarbevrijding/berich

@Erik NOS heeft met die oorlogskrant wel iets moois gemaakt vind ik. Het indrukwekkende verhaal van de evenzo indrukwekkende Idzerda had ik al gelezen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.