Follow

Een goeie video over alle grensmuren in de wereld. Want dat worden er blijkbaar steeds meer! Ook tussen Oostenrijk en Slovenië, Marokko en Mauretanië, en India en Bangladesh.

youtu.be/_pkPqg6QfEY

Met daarbij een interessant artikel van de Correspondent:
decorrespondent.nl/40/de-terug

I hope there will be English subtitles soon, as well as an English article on thecorrespondent.com :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.