Follow

Hoi! Zaterdagnacht slaap ik met de Sheltersuit Foundation op de Oude Markt in Enschede.

Daarvoor wil ik genoeg geld ophalen om één Sheltersuit te doneren voor een dakloze. Ik zou dankbaar zijn als je me daarbij wilt helpen :-)

Bekijk mijn actiepagina hier:
sleepout.sheltersuit.com/deeln

Naast dat ze concreet mensen helpen, maken ze ook het probleem van dakloosheid zichtbaar, en delen ze de persoonlijke verhalen van daklozen.

Sheltersuit: weer een reden om te zijn!

@Erik A friend of mine once designed a kind of "tent jacket" aka sheltersuite for homeless people. It was in the news in Belgium:
atv.be/nieuws/jas-met-slaapzak

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.