🇳🇱 Weer een uitstekende video van NOS op 3. Aanrader!
Het besluit van Twitter om Donald eraf te gooien zal nog veel opvolging krijgen, met als eindpunt meer digitale soevereiniteit voor gebruikers zelf.

Video NOS:
youtube.com/watch?v=VCCKgaOrQz

Zelf een sociaal netwerk opbouwen? Dat klinkt misschien ver weg, maar daar ben ik al zo'n 2,5 jaar mee bezig. Nadenken over hoe het beter kan werkt beter als je meerdere perspectieven hebt, en 'the fediverse' biedt mij in ieder geval één briljant perspectief.

Follow

Kijk bijvoorbeeld eens op tukkers.online als je je afvraagt hoe dat werkt. Maak vooral een account aan als je geïnteresseerd bent!

3 belangrijke eigenschappen:
- Decentralisatie
- Interoperabiliteit
- Vrije software

Vragen? Stel ze vooral op tukkers.online =)

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.