Follow

Nieuw licht: Het Rijksmuseum en de slavernij

Wat een fantastische documentaire!

Quote van Daniel Poolen: "Het legt prachtig vast hoe een team dat een betere afspiegeling is van de samenleving betere beslissingen maakt. Het gaat niet over goed of fout zijn, maar het inzicht krijgen dat een thema, object of product door verschillende mensen anders wordt bekeken en ervaren. Die kennis opdoen, delen en toepassen levert een nog beter product voor een nog breder publiek."

2doc.nl/documentaires/series/2

· · Web · 6 · 0 · 2
Kijken jongeren nog tv dan? Of is dit ook online te zien?
Helaas, ik krijg niet eens een melding, alleen een animatie die laat zien dat ze aan het laden zijn. Wat zou het fijn zijn als docu's gewoon overal beschikbaar zijn.
@hanswolters Op www.npostart.nl/2doc/15-02-202… kan ik de aflevering bekijken (in mijn browser) of via de npo app op mijn device.


Dit programma mag niet bekeken worden vanaf jouw locatie (33).Moet ik dus met een vpn bekijken.
@hanswolters ow uit Frankrijk .. vpn dan ja of de vlag een kwartslag draaien.
Nee, niet in Frankrijk, ook niet in andere landen waar de vlag een soortgelijk kleurenschema heeft :-)

@Erik Yeah with politics I always have this feeling that people not making decisions always have good ideas about who should make decisions but then once they are the ones making decisions they suddenly don't want to give up that privilege anymore. Because you know, who could know better than themselves, right?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.