Je kunt weer stemmen op de Ingenieur van het Jaar, de jaarlijkse prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)!

Je kunt de 3 korte filmpjes van de deelnemers hier vinden:
kivi.nl/maatschappelijke-impac

Abeje Y. Mersha bouwt bij Hogeschool Saxion aan onbemande robotsystemen. Ik hoop wel dat hij ook contact heeft met privacy-experts, want hoe zeer ik ook een toekomst zie met meer drones, ik denk dat we een samenleving met overal camera's niet moeten willen.

Follow

Rob Dijcker werkt bij Witteveen+Bos aan een ontwerpmethodiek die de circulaire manier van denken een realiteit maakt. Dit is het onderwerp waar ik persoonlijk het meeste affiniteit mee heb, en ik vind het supermooi om te zien dat Rob de toekomstdromen van de klimaatstakende jongeren (en ouderen) omzet in realiteit!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.