Je kunt weer stemmen op de Ingenieur van het Jaar, de jaarlijkse prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)!

Je kunt de 3 korte filmpjes van de deelnemers hier vinden:
kivi.nl/maatschappelijke-impac

Abeje Y. Mersha bouwt bij Hogeschool Saxion aan onbemande robotsystemen. Ik hoop wel dat hij ook contact heeft met privacy-experts, want hoe zeer ik ook een toekomst zie met meer drones, ik denk dat we een samenleving met overal camera's niet moeten willen.

Follow

David Fernandez Rivas heeft een andere droom werkelijkheid gemaakt. Stel je even voor dat er geen naalden meer nodig zijn om medicijnen toe te dienen. David heeft dat gerealiseerd, door op een briljante manier kleine bubbeltjes met een laser zo hard te versnellen dat ze gewoon door je huid gaan. Geniaal!

Stemmen kan via:
kivi.nl/maatschappelijke-impac

Op wie stem jij? :)

@Erik

Rob Dijcker, geen vraag.

Hoevel ik de idee met de bubbeltjes wel het interessantst vind. Maar op dit moment vind ik het milieu toch belangrijker dan mijn angst voor injecties.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.