Follow

Ik kijk uit naar dit mooie evenement over cybersecurity en cyberwarfare. Digitaal en gratis!

op zaterdag 27 maart, een samenwerking tussen Tweakers, Politie en Defensie.

tweakers.net/partners/operatie

Ben jij er ook bij? =)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.