Follow

Ollongren en Jorritsma zijn gestopt met de formatie, omdat Ollongren één A4'tje met notities liet zien.

"Data is het nieuwe uranium" - Mikko Hyppönen, 5-3-2021

Misschien kan iemand ze 'Privacy is Power' van Carissa Véliz opsturen?

· · Web · 1 · 2 · 3

@Erik not sure if serious....
Ze is positief getest op Corona, en daarom is de verkenning gestopt.

@Erik Het lijkt erop dat het Parool hier (bewust?) enorm heeft geblunderd door niets over de aantekeningen te vermelden...

@robb_nl Lijkt me niet bewust, dat komt wellicht nog ;-) Het hele verhaal is trouwens wel een prachtig voorbeeld van 'Privacy is Power'!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.