@Erik
Mooi gezegd!
Soms ben ik blij dat ik niet meer studeer -- het is niet meer hetzelfde als het was.

Je heb ook gelijk dat veel maatschappelijke probleemen eerst publiek worden als studenten en rijke mensen ervan betrokken zijn -- men moet goed opletten dat de oplossingen voor alle mensen werken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.