Follow

Nu live:
"Techniek in je mobiele telefoon" van de KNAW

youtube.com/watch?v=0-Ts5Aq7jY

Sprekers:

1) Bram Nauta, hoogleraar Integrated Circuit Design, Universiteit Twente – Achter de schermen: chips in je smartphone

2) Leo de Vreede, hoogleraar elektronische schakelingen en architecturen aan de TU Delft – 5G: energieslurper of energiezuinig

3) Eva Gouwens, managing director van Fairphone, Amsterdam – Het verhaal van de Nederlands telefoonmaker Fairphone: 'the only smartphone with a heart'

Β· Β· Web Β· 0 Β· 0 Β· 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.