Follow

nrc.nl/nieuws/2021/06/07/voor-

Wat tot nu toe vooral opvalt, is de systematische geboortebeperking en het geweld dat daarmee gepaard gaat. "Verkrachting was aan de orde van de dag”, vertelde Sayragul Sauytbay, die als lerares was gedwongen om Chinese les te geven in een van de kampen. "De politie had van Beijing onbegrensde bevoegdheden gekregen. Ze konden doen wat ze wilden. Ze zochten de meisjes uit die ze leuk vonden, haalden ze ’s nachts uit hun cel en stuurden ze de volgende ochtend weer terug."

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.