Follow

NL: CPB-directeur: Nederland moet bitcoin en andere cryptovaluta verbieden

EN: The director of the CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) says the Netherlands should ban the use of bitcoin and other cryptocurrencies

nos.nl/artikel/2384532-cpb-dir

· · Fedilab · 2 · 0 · 1

@Erik lijkt niet zo veel invloed te hebben als tweets van musk tho

@sexybiggetje
Op de korte termijn niet, maar een CPB-directeur zegt zoiets niet zomaar op persoonlijke titel, dus ik ga ervanuit dat er ambtenaren zijn die hier goed over nagedacht hebben :)

@Erik @sexybiggetje Volgens mij was dit vooral een opiniestuk, dus dat is wel degelijk op persoonlijke titel.

En *als* er ambtenaren zijn die hier goed over nagedacht hebben, dan hebben ze blijkbaar bij dat nadenken wel een paar stappen gemist...

@Erik
Er zijn een paar toevalligheden rond overheden die crypto aan banden wil legen en centrale banken die een digital-only currency willen hebben. Ik zou wel graag willen investeren, maar als het aan banden gelegd gaat worden dan houd het ook op.. 😒

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.