Follow

Een interessant inkijkje in de financiering van een politieke partij. Met een businessclub die diners met de volksvertegenwoordigers regelt.

ftm.nl/artikelen/donateurs-cda

Hoe kun je dit voorkomen? Zelfs als er niets is afgesproken kun je meer realiseren met meer geld (?) , en je kunt ook wel raden waar geldschieters belang bij hebben. Waardoor je wellicht meer geld krijgt en dus effectiever kunt zijn in je eigen doelen voor de lange termijn.

Er komen nog wel meer vragen in me op bij dit stuk.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.