RT @danielverlaan@twitter.com

Hoe waterdicht is CoronaCheck - de app voor reizen en die de samenleving weer 'open' moet krijgen - nou echt?

Nou, ik heb een geldig toegangsbewijs gemaakt zonder vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs. En hij is geldig zolang ik wil 💁‍♂️

Volgende week @RTLNieuws@twitter.com.

🐦🔗: twitter.com/danielverlaan/stat

Follow

@xvilo
Oeh ik ben benieuwd hoe hij dat gedaan heeft!

· · Fedilab · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.