Zo leer je de waarde van leven in vrijheid weer even waarderen. Dit stuk geeft 20 vrouwen uit Afghanistan het woord. Heel veel meer ga ik er niet meer over lezen...

nrc.nl/nieuws/2021/08/20/geloo

"Laatst kwam een buurvrouw huilend naar ons huis. In het district van haar familie waren de Taliban de school binnengestapt en hadden in de klas de meisjes aangewezen met wie ze wilden trouwen. Ze namen een familielid van haar mee. De vader van het meisje kon niets doen."

Follow

"Ik bleef maar op de EU-diplomaten inpraten. In godsnaam, zei ik, volg de Amerikanen toch niet klakkeloos. Jullie hebben toch ook macht? Jullie zijn toch niet één klein landje? Jullie kunnen stelling nemen! Maar niemand luisterde.

De Amerikanen hebben verloren. Ze hebben het voor zichzelf en alle anderen verpest. Met hen heb ik geen medelijden, hun land is ver weg. Maar met Europa heb ik wel te doen, zij liggen hier vlak om de hoek. Er zal hier chaos ontstaan [...].”

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.