Follow

Groot nieuws!

nos.nl/artikel/2396291-technol

Ik hoop dat prof. Jacobs en prof. van Dijck voortbouwen op de public spaces die er al zijn. Bij deze nog even het inventarisatierapport van Bluesky (Twitter) over het landschap van decentrale social media:
matrix.org/_matrix/media/r0/do

In 2019 bij een bijeenkomst in Brussel over de toekomst van de digitale wereld heb ik Mastodon al bij José van Dijck onder de aandacht gebracht. Dus ergens wel jammer dat ze zegt dat er geen alternatief is 😛

@jboy Yep, I'm there :) There is a Dutch and an international Public Spaces channel.

@Erik
In de adviesraad zitten en dan geld krijgen, maar hopen dat er geen schandaal volgt

@Erik

Inderdaad jammer. Volharden dat er geen alternatieve sociale netwerken zijn lijkt mij contraproductief. Naast Mastodon zijn er vele alternatieven zowel binnen als buiten de Fediverse.

Wellicht lijden ze aan het 'not invented here' syndroom. Of mis ik iets.

@Erik
Dat Bluesky rapport ziet er op het eerste gezicht goed/grondig uit :)

Ben wel benieuwd waarom zij denken dat er geen alternatief is. En waarom ze denken dat Mastodon er geen is. En wat ze anders gaan doen om wel succesvol te zijn (volgens henzelf dan).

Volgens mij gaat het allemaal om het netwerk effect en ik denk dat hun initiatief bij voorbaat gedoemd is te mislukken, tenzij ze een (briljante) oplossing hebben om dat te doorbreken.

@FreePietje
Ik heb zo'n gevoel dat ze geen alternatief zien omdat ze dat graag willen.

Als ze echt niet van Mastodon weten, hebben ze geen idee waarvan ze praten. Ik ben er zeker van dat ze dat wel weten maar niet over spreken willen, om meer mensen voor hun eigen project te kunnen overwinnen. En *dat* is geen goed nieuws :(
@Erik

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.