Follow

Vanavond in Enschede en niets te doen? Kom om 19:00 naar Concordia!

Trailer van de film: youtube.com/watch?v=3qcLtFs69a

Samen met Carolina, Frieder en Theo zitten we als Scientists4Future-Twente in een panel. We gaan het hebben over de relatie tussen wetenschap en activisme, nadat we met zijn allen de film 'Citizen Nobel' hebben gezien!

Je krijgt €2 korting met kortingscode 'S4F'!

Koop hier je kaartje:
concordia.nl/film/citizen-nobe

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.