Follow

Ik schrik van mijn gedachten als ik dit filmpje kijk (oh da's wel chill, dan hoef je niet je smartphone mee te nemen): youtube.com/watch?v=heX9iVGW_f

Dan realiseer ik me: dit gaat totaal de verkeerde kant op. Ik wil helemaal niet dat iedereen vooraf gecontroleerd wordt.

Mensen leven samen. In een democratie maken we samen wetten zodat dat leuk blijft. In een rechtsstaat krijg je straf als je die wetten overtreedt. Dat zou genoeg moeten zijn.

Een mooi stuk van Siri Beerends: setup.nl/reads/2021/12/van-cor

· · Web · 3 · 1 · 0

@Erik is dit een opgewarmd ding van het eerdere Zweedse idee dit voor toegangspoortjes in te zetten? Zie bbc.com/news/technology-310424 uit 2015, en npr.org/2018/10/22/658808705/t uit 2018. Kennelijk steekt het verhaal elke 3 jaar de kop op. Welke Zweedse 'oplossing'provider is op zoek naar een 'passend' probleem? En dat kennelijk niet wil lukken als het elke 3 jaar opnieuw 'nieuws' is?

@ton @Erik

Een oplossing op zoek naar een probleem sinds minstens 2004...

theguardian.com/technology/200 (ondertussen zijn er wat verschillende varianten, zie bijv. dangerousthings.com/chip-impla )

Voor je COVID-certificaat?

arnout.engelen.eu/idee.mp3

@raboof @ton @Erik ze wachten ook tot de tiende paragraaf voordat er over kritiek geschreven word. Misschien moet The Guardian zich afvragen voor wie ze schrijven.

Word vaak geschreven dat het near field "en dus" van kort bereik is, maar ik betwijfel dat ook.

@Erik
Dat stuk van Siri is idd goed, al moet je de focus op eID en blockchain vergeten.

In deze thread x0f.org/@FreePietje/1016082443 probeer ik juist aan te geven dat we allang een social credit systeem hebben. Alleen met betere marketing.

"Krijg korting op je zorgverzekering als wij kunnen controleren dat je gezond bent" hier heb je een FitBit (of whatever).
Kastje in je auto voor korting op een andere verzekering.
Krijg gepersonaliseerde (of alleen nog maar) korting met je Bonus App.
Etc. Etc.

@Erik
VOOR DEZE NONSENS kwam ik dus NIET NAAR TODO.
Damm

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.