"De gemeente Enschede is echter een juridische procedure gestart, omdat zij vindt dat zij niet verwijtbaar is."

1twente.nl/artikel/1217711/wif

Dit grapje kost inwoners van Enschede nu al €143.000! Omdat de gemeente graag juridisch gelijk wil halen? Waarom zou je daar zoveel geld in steken?

Hier zou het helemaal niet om moeten gaan. Inwoners zouden zich niet druk moeten maken over of en hoe zij gevolgd worden. Op naar de gemeenteraad!

En welkom in de fediverse Dave :)
@zeno4ever

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente (will close in july 2022)

***Mastodon.utwente.nl will close down in July 2022*** The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.