Voor iedereen die de oorlog in Oekraïne wil volgen (een geopolitiek perspectief) kan ik deze podcast aanraden. Vandaag de hele dag buiten geweest, maar deze oorlog gaat ons allemaal heel hard raken. Dan is het fijn om na zo'n dag even een update te krijgen. bnr.nl/podcast/boekestijn-en-d

Luister maar eens de laatste paar afleveringen terug..

Deze klote-oorlog lijkt me een goede drijfveer om politiek actief te worden. Als jij de wereld niet zelf actief vormgeeft, doet een ander het.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente (will close in july 2022)

***Mastodon.utwente.nl will close down in July 2022*** The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.