Toch wel speciaal. Eerst lid worden van een partij, mensen leren kennen, interne discussies voeren, meeschrijven aan het beleidsprogramma, daarna aan het verkiezingsprogramma, aanmelden als kandidaat-raadslid, het vertrouwen krijgen van Volt-leden, en nu staat ons team op deze kandidatenlijst die iedereen in Enschede in de bus krijgt.

Nu hopen we op het vertrouwen van inwoners van Enschede. Dan hopelijk als volksvertegenwoordiger aan de slag in de gemeenteraad!

enschede.voltnederland.org/

@Erik en straks het gevoel van je eigen naam kunnen aanvinken! (Was ooit in de jaren negentig GR kandidaat, en vond mijn eigen naam kunnen aanvinken en dat anderen dat ook deden heel bijzonder, al werd ik niet verkozen)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente (will close in july 2022)

***Mastodon.utwente.nl will close down in July 2022*** The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.