Een scherp stuk over cash geld: nrc.nl/nieuws/2022/04/09/onze-

"Niet alleen het publieke geld verdwijnt, het geld verdwijnt überhaupt. In plaats van geld is er nu financiële informatie. Die kan verbindingen aangaan met andere informatie, wat waarde oplevert voor anderen, en zo ben je al snel duurder uit. Betaal je via een card, dan geef je persoonsgegevens en transactiegegevens weg. Betaal je via gezichtsherkenning op je telefoon, dan geef je er nog eens biometrische gegevens bij cadeau."

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente (will close in july 2022)

***Mastodon.utwente.nl will close down in July 2022*** The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.