OVT: 1e uur: Vijftig jaar na 'Grenzen aan de Groei', OVT 10-04-2022

Website van aflevering: podcast.npo.nl/file/ovt/68398/

Jan Pronk: "Er heerste het idee dat technologie ons hieruit zou helpen."

En dat was in 1972. Ze hadden het over grenzen aan groei, stop van groei van Schiphol en over het stoppen met fossiele brandstoffen.

(Ochtendje hardgelopen met en een JBL Endurance Sprint.)

Next up: Today in Focus: The insect crisis: where did all the bugs go? theguardian.com/news/series/to

@Erik
"Er heerste het idee dat technologie ons hieruit zou helpen."

Het lijkt me dat dat nog steeds zo is.

Technologie kan wel helpen, maar het is helemaal niet voldende. Zolang het politiek/maatschappelijk/economisch systeem op iedere stijging van efficientie direct met meer consumptie reageren, hebben we geen kans.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente (will close in july 2022)

***Mastodon.utwente.nl will close down in July 2022*** The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.