Luchtfoto van de campus met links het EL TN-gebouw en rechts de Vrijhof in aanbouw

De Tangodansers is een kunstwerk uit 1986 van Marijke de Goey en bestaat uit twee blauwe vormen van acht meter hoog. Het staat nu voor studentenflat De Box.

Komt Sport Komt Raad (KSKR) Toernooi, een jaarlijks terugkerende sportdag voor personeel en studenten.

Prof. dr. L.C. van der Marel, hoogleraar bij de faculteit Technische Natuurkunde

Het Torentje van Drienerlo, met op de achtergrond de Drienerburght, Internationaal Congres en Studiecentrum

Membraamfiltratie ten behoeve van waterontzouting (Chemische Technologie)

Drs. Henny Kramer-Pals, rechts op de foto, de 1e vrouwelijke docent van de Universiteit Twente ontvangt de onderwijsprijs 1993.

Show more
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.