Geschenk van de Electrotechnische Vereniging TH Delft, men hoopt dat de THT keien van ingenieurs zal voortbrengen

Mr. Carel van Lookeren Campagne, voorzitter College van Bestuur in de periode 1980-1992

Drs. P.M. Hommes, Europees Documentatie Centrum en informatiespecialist bij de Universiteitsbibliotheek

Parkeerplaats van de Vrijhof en Bastille met op de achtergrond het EL/TN-gebouw

Show more
Mastodon U. Twente

A social network for the U. Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.