Show more

Ter ere van het tweede studentenlustrum (15 - 19 okt. 1974) wordt er een kunstwerk 'Aait Vedan' op de portiersloge gezet

In optocht naar de Twentsche Schouwburg voor de uitreiking van de eredoctoraten van prof.dr. H.I. Ansoff, prof.dr. A.D. de Groot en prof.dr. J.M. Lehn.

Show more
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.