Follow

:utwente:
Het Formule 1-symposium was een groot succes! Bedankt voor alle positieve reacties. Hopelijk heeft iedereen die aanwezig was genoten van de sprekers, en natuurlijk van de mooie auto op het O&O-plein! Hou dit account of kivi.nl/kst in de gaten voor onze volgende evenementen. Hieronder een paar foto's van de middag:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.