Tineke boosted

Prof. J. Schuyer slaat een eerste paal voor de bouw van campuscentrum De Vrijhof

@hiemstra Oké, daar ben ik dan!
Eens kijken of dit iets voor mij is.

Allereerst een vraag: wie beheert @culture?

Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.