Follow

Ondertussen is het wel duidelijk dat je thuis moet blijven toch? Doe dat dan ook. Hou je afspraken digitaal, zodat het coronavirus zich minder snel verspreidt en niet alle kwetsbare mensen tegelijk naar het ziekenhuis moeten. Anders raakt het daar vol en gaat een deel van die mensen dood.

Dat kun jij dus voorkomen.
Door thuis te blijven.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

A social network for the University of Twente community. Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account here and participate in the global fediverse with millions of other users. This means that students, staff and alumni can create an account here. Content does not reflect the opinions or policies of the University of Twente.
-
We support \( \LaTeX \) formulas: Use \( and \) for inline LaTeX formulas, and \[ and \] for display mode.