Follow

Erg leuk om uitgenodigd te worden voor het keukentafelgesprek van Willem-Jan en Tom. We gingen in gesprek met Pieter van Zwanenburg, wethouder in Hof van Twente. Ja, dat is inderdaad die gemeente die gehackt is en nee, daar hebben we het niet over gehad ;-)

Op hun website mocht ik me ook nog even kort voorstellen als sidekick: hetkeukentafelgesprek.nl/uncat

Wat vind jij van het gesprek? Laat het vooral weten :-)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.