Follow

Vanavond in Enschede en niets te doen? Kom om 19:00 naar Concordia!

Trailer van de film: youtube.com/watch?v=3qcLtFs69a

Samen met Carolina, Frieder en Theo zitten we als Scientists4Future-Twente in een panel. We gaan het hebben over de relatie tussen wetenschap en activisme, nadat we met zijn allen de film 'Citizen Nobel' hebben gezien!

Je krijgt €2 korting met kortingscode 'S4F'!

Koop hier je kaartje:
concordia.nl/film/citizen-nobe

· · Web · 1 · 0 · 1

@Erik ziet er uit als een interessante film. Komen er notities van de paneldiscussie? Ben erg geinteresseerd hoe techniek maken/inzetten een (radicale) politieke of activistische daad kan zijn, en dito hoe wetenschap tot (lokaal) (activistisch) handelingsvermogen kan leiden.

@ton Ik weet niet of er notities komen, het wordt in ieder geval niet opgenomen..

Ik kan in ieder geval de film erg aanraden, en dit boek van Max Weber: "Wetenschap als beroep & Politiek als beroep"

boomfilosofie.nl/product/100-9

@Erik dank voor de tip! het werk van Weber is inmiddels publiek domein dus het Duitstalige origineel is vast online te vinden van beide essays.

@ton
Ik weet niet of techniek te maken radicaal politiek zijn kan (maar als ik bijv. aan Aral Balkan denk: je kun wel voor politieke redenen doelgericht aan techniek werken). Maar wetenschap kan zeker tot activistisch handelingsvermogen leiden, want het doel van onderzoek is precies, de wereld beter te begrijpen. Hoe beter je iets begrijp hoe makkelijker begrijp je zelf /waarom/ er iets moet veranderen, hoe beter begrijp je /hoe/ dat kan, en kun je er beter anderen van overtuigen.
@Erik

@ton @Erik
...er zijn zeker nog andere eisen waar iemand aan moet voldoen om een goed activist te zijn, maar een wetenschappelijk achtergrond een wetenschappelijk denkwijs zijn wel hulpzaam.

(denk ik, een ingenieur die in het academisch onderzoek werkt...)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.