Follow

Kijktip / watch tip: het prachtige interview van Janine Abbring met Yuval Noah Harari in (English):

vpro.nl/programmas/wintergaste

Hoe goed ken jij jezelf? Wat zijn jouw sterktes, of belangrijker, wat zijn jouw zwaktes? Stel jij je kwetsbaar op naar anderen? Naar jezelf?

En sta jij aan het roer van je leven, of laat je je hacken door technologie? Een tijdlijn van social media wellicht? Of apps, met allemaal notificaties? Of e-mails, waarvan je denkt dat je ze allemaal moet lezen?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon U. Twente

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon! Anyone with an @utwente.nl or @*.utwente.nl email address can create an account on mastodon.utwente.nl.